Hội chợ Triễn lãm quốc tế công nghệ cao AGRO TEX tại Cần Thơ