05 Ưu thế vượt trội khi lựa chọn máy phát điện KIBII – Niềm tin của doanh nghiệp