Product Tag - Máy kéo Kubota L4508

  • l4508 + dan-xoi

    Máy kéo Kubota L4508VN

    0 trên 5

    Máy kéo L4508VN được thiết kế đặc biệt dành cho ruộng lúa mang lại hiệu quả cao trong công việc.

    Được thiết kế đặc biệt dành cho công việc trên ruộng lúa, máy kéo kubota L4508VN thực hiện những công việc không thể tin được. Với những đặc tính như hai cầu với phớt chắn nước, hộp số với 8 số tới và 3 số lùi, móc nối 3 điểm kubota và nhiều đặc điểm khác nữa, máy kéo L4508VN đã sẵn sàng đảm nhận những công việc khó nhất trên ruộng lúa.