Product Tag - Máy cày Kubota L5018

  • Hot

    Máy kéo Kubota L5018

    0 trên 5

    Máy kéo L5018 là dòng máy kéo mạnh mẽ và linh hoạt, đáp ứng tốt mọi công việc trên cả ruộng khô lẫn ruộng lúa nước.

    Sức mạnh vượt trội, vận hành linh hoạt, đảm đương mọi công việc khó khăn nhất trên đồng ruộng.