HỌNG GIÓ NÓNG

HỌNG GIÓ NÓNG

  • Gỉam độ ồn và nhiệt độ phòng máy khi vận hành.
  • Thiết kế linh hoạt phù hợp mọi điều kiện lắp đặt.
  • Tối ưu hiệu suất hoạt động của máy.