Máy gặt đập Kubota DC70-Plus (khay sàn mới)

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

DC70-1

DC70-2

DC70-3

DC70-4

DC70-5

DC70-6

DC70-7

DC70-8

DC70-9

DC70-10

DC70-11DC70-12