U50-5S Cabin máy lạnh

U50-5S Cabin máy lạnh

Tham khảo website NCC: https://www.kubota.com/

Danh mục:
  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm