Nếu máy nông nghiệp của tôi hết thời gian bảo hành, khi bị sự cố tôi có thể liên hệ đến công ty để sửa chữa không?

Sau khi hết thời gian bảo hành sản phẩm khi Máy nông nghiệp của Quý khách có bất kỳ sự cố nào xin vui lòng liên hệ đến Công ty để được hỗ trợ nhanh chóng theo số điện thoại sau:

– Trong giờ làm việc: số điện thoại hotline của HBG 08.37545525

– Số điện thoại tư vấn kỹ thuật  HHBC  (0511) 3764 472