Tôi đang sử dụng máy nông nghiệp cũ, vẫn còn sử dụng tốt nhưng tôi muốn đổi sang loại mới thì có được không, thủ tục bán máy cũ và đổi máy mới sẽ như thế nào?

Hiện nay công ty chỉ bán máy mới và chưa triển khai dịch vụ không thu lại máy cũ. Trong tương lai, công ty sẽ thực hiện dịch vụ này và sẽ ưu tiên thu mua lại Máy nông nghiệp do chính công ty bán ra.